Kempo

   

- La baza Ninbukan Kempo stau urmatoarele:

  • Pentru (Tode) Karate Kempo elemente din Shotokan, Kyokushin budo Kai si Wado Ryu
  • Pentru (Yawara) Ju Kempo elemente din Ishiguro Ryu, Yoshin Ryu si Kodokan
  • Pentru Aiki Kempo elemente din Takeda Ryu, Daito Ryu si Hakko Ryu