Iaikenpo
Ryogen Ryu™ Heiho Bugei poarta aceasta titulatura de "Heiho Bugei" deoarece noua transmisie (Shinden Ryogen Ryu™) nu se limiteaza doar la vechea transmisie (Koden Ryogen Ryu™) de Kendo vechi, traditional (Iaido-Iaijutsu / Kendo-Kenjutsu), soke Hayashi fiind, dupa cum sublinia Ono sensei in repetate randuri, un mare expert in jujutsu, naginata jutsu, yari jutsu sau chiar suijutsu!

Odata stapanite principiile Ryogen Ryu™ din vechea transmisie, elementele noi incluse in constituirea acestei scoli trebuie sa fie dezvoltate in continuare si aceste elemente fundamentale au evoluat din diverse alte scoli, dupa cum urmeaza:

- La baza constituirii Iaikenpo Ryogen Ryu™ sta forma originara de sabie specifica (Koden) Ryogen Ryu™ precum si elemente din Muso Shinden Ryu, Ono-Ha Itto Ryu, Muso Jikiden

Ryu/Eishin Ryu, Nakamura Ryu, Takeda Ryu, Niten Ichi Ryu, Toyama Ryu si alte Koryu Kenpo Ryu-Ha.

Nivelul SHODEN

Shoden Toho - 17 Kata
Shoden Koshiki Gata - 12 Kata
Happo Batto Giri – 8 Kata
Koden Ryogen Ryu Kenjutsu Gata - 10 Kata
Ono Ha Itto Ryu Kendo Keiko Ho no Bu
Iai Kumitachi (Tachi no Bu) - 10 Kata
Suisha No Kata - 2 Kata

Nivelul CHUDEN

Chuden Koshiki Gata - 10 Kata
Iai Kumitachi  (Kodachi no Bu) - 5 Kata
Nito Ryu Goho no Kata - 5 Kata
Nito Kumi no Kata - 12 Kata

Nivelul OKUDEN

Okuden Koshiki Gata - 18 Kata
Batto Ho No Bu (Oku no Waza) – 4 Kata
Iai Kumitachi  (Oku no Waza) – 10 Kata
Itomagoi no Kata – 3 Kata
Hidari Nukitsuke Waza no Bu – 9 Kata
Bangai no Kata – 4 Kata
Aruki Waza no Bu – 2 Kata
Koryu Iaijutsu Toho
Koryu Kenjutsu Toho

Nivelul KAIDEN

Koden Ryogen Ryu Iaijutsu Gata  - 18 Kata