Shinobi Bujutsu
Ryogen Ryu™ Heiho Bugei poarta aceasta titulatura de "Heiho Bugei" deoarece noua transmisie (Shinden Ryogen Ryu™) nu se limiteaza doar la vechea transmisie (Koden Ryogen Ryu™) de Kendo vechi, traditional (Iaido-Iaijutsu / Kendo-
Kenjutsu), soke Hayashi fiind, dupa cum sublinia Ono sensei in repetate randuri, un mare expert in jujutsu, naginata jutsu, yari jutsu sau chiar suijutsu!

Odata stapanite principiile Ryogen Ryu™ din vechea transmisie, elementele noi incluse in constituirea acestei scoli trebuie sa fie dezvoltate in continuare si aceste elemente fundamentale au evoluat din diverse alte scoli, dupa cum urmeaza:

- Pentru Shinobi Bujutsu Ryogen Ryu™, pe langa forma originara de Kakushi Buki Waza si in special folosirea Kodachi jutsu din vechea transmisie (Koden Ryogen Ryu™) s-au adaugat elemente din Togakure Ryu, Koto Ryu, Gyokko Ryu, Shinden Fudo Ryu, Takagi Yoshin Ryu, Kukishinden Ryu, Asayama Ichiden Ryu, Ikkaku Ryu, Fukkoden Ryu si Kukishin Ryu si alte Ninpo-Ninjutsu Ryu-Ha.